top of page

Home

Welkom op mijn website.

Hier vindt u informatie over mij als auteur en over mijn boeken. U krijgt verder een korte impressie van waar ik over schrijf en vertel.

Mede aan de hand van inzichten die me vanuit het verborgene worden gegeven, geef ik al jarenlang (sinds2011) aan dat we de overgang naar een nieuwe dimensie van liefde en licht aan het naderen zijn .Een overgang die gepaard zal gaan met heftige gebeurtenissen. Ik vergelijk het steeds met een geboorteproces waar het komen van het nieuwe, het kindje, ook gepaard gaat met heftige weeën.


In het begin was er weinig aandacht, omdat men leefde in een roes van welvaart. Welvaart die, zo nu en dan met een dipje, altijd wel zou blijven en zelfs nog zou toenemen. Daarbij zag men het dikwijls ook als één van de vele ondergangsverhalen die op allerlei manieren de ronde deden en doen

.Op zich dus begrijpelijk. Nu is echter het tij aan het keren. Wegkijken kan niet meer, omdat de huidige werkelijkheid laat zien dat de chaos die vooraf gaat ​aan die verandering onvoorstelbaar snel aan het toenemen is. Door de (verborgen) angst die deze chao​s met zich meebrengt nemen ook de tegenstellingen en daarmee de polarisatie toe. Het is dan ook een zichzelf versterkend proces wat uit zal monden in een heftigheid die de mens nog nooit heeft meegemaakt.


In mijn 3 boeken: Gods grenzeloze liefde, (2011) De geboorte van een nieuwe wereld (2019) en De veelkleurige rok (2021) vertel ik daar verder over. Daarin laat ik zien dat alles wat gebeurt en nog gaat komen geen tekenen zijn van een ondergang, maar van het komen van die nieuwe dimensie van liefde en licht. Ik benadruk daarbij vooral ook het belang van de liefde nu, in deze tijd. Alleen de liefde kan de enorme angst die zal ontstaan opheffen.

Ik doe dat, zoals gezegd, aan de hand van inzichten vanuit het verborgene, maar ook met behulp van mystieke -en Bijbelverhalen, de wetenschap en vooral ook aan de hand van processen uit het dagelijks leven. Tevens heeft mijn bijna- doodervaring me daarbij geholpen.


Door de toenemende belangstelling geef ik ook lezingen waarin ik de weg van de mens uitleg, over de tijd waarin we nu leven en waar we naartoe gaan. Ik vertel daar over de angst van de mens op die weg en over de liefde die elke angst overwint. Na afloop van de lezing kan ik eventueel vragen beantwoorden.


Mocht u een lezing willen organiseren dan kunt u contact met mij opnemen via mijn website: wimdebruinauteur.nl of de mail: bruin10@zeelandnet.nl 

bottom of page