top of page

Over de auteur Wim de Bruin

Ik ben Wim de Bruin, geboren in 1949 en opgegroeid in een gereformeerd gezin in Zeeland. Al op jonge leeftijd voelde ik weerstand tegen de heersende, zeer dogmatische geloofstraditie. Ik voelde me ongelukkig, beperkt in mijn wezen en nam er daarom al snel afscheid van. Toch bleef ik, dikwijls onbewust, zoeken naar zingeving. Na verloop van tijd ging ik mij verdiepen in de filosofie om daar de antwoorden te kunnen vinden op mijn levensvragen. Ik dacht ze daarin gevonden te hebben, maar ook de filosofie gaf uiteindelijk niet meer dan rationele antwoorden. Ik voelde dat dit lang niet alles kon zijn.

Ik zocht verder, verdiepte mij in verschillende religies en diverse vormen van spiritualiteit. Uiteindelijk ontmoette ik lang geleden een man, Friedrich Weinreb, die mij bracht bij de joodse mystiek, waar ik me vervolgens jarenlang in verdiepte. Deze zachtaardige, wijze man wees mij op het verborgen verhaal achter de letterlijke Bijbeltekst. Hij opende als het ware mijn ogen, waardoor ik een gevoel van thuiskomen ervoer. Ik voelde mij werkelijk verbonden met God en begreep dat het ging om de liefde, de grenzeloze, allesomvattende liefde.

Ik begon te zien en ervaren dat er niets verloren gaat, dat we allemaal, zonder uitzondering, samen op weg zijn, als lichtwezens verpakt in een omhulling. Dat was wat ik eigenlijk altijd al voelde, ook als kind al, een alles omsluitende liefde die echt onvoorwaardelijk was, niet gebonden aan menselijke interpretaties, daden of religies.

Ondertussen ben ik gaan vertellen over het prachtige verhaal dat zich bevindt achter de letterlijke tekst van de Bijbel. Niet om een bepaalde theorie of nieuwe geloofsrichting als waarheid te brengen, zeer zeker niet, maar om te vertellen over de weg van mens en wereld. Wie is de mens, verborgen onder rationele beschouwingen en religieuze dogmatiek? Waar komt hij vandaan, waarom is hij hier en waar gaat hij naartoe? Ik vertel over de turbulente fase, je zou kunnen zeggen de branding waar we ons nu in bevinden. Ik wil de angst die de mens langzaam aan het bekruipen is, veranderen in hoop door te vertellen. Te vertellen dat die branding niet onze ondergang wordt, maar een teken is van een naderende, prachtige dimensie van liefde en licht.

bottom of page