top of page

Flaptekst.


Als we onze ogen niet sluiten, dan zien we dat we in een bijzondere tijd zijn aangekomen. De tegenstellingen in de samenleving zijn flink aan het toenemen. Als gevolg daarvan breidt de chaos zich snel uit. Steeds meer mensen lijken te verdwalen. Niet alleen in de zichtbare chaos, maar ook in de verwarring in henzelf. Hierdoor ontstaat een zichzelf versterkend negatief proces. Uiteindelijk verliest de mens alle controle in deze ontwikkeling. De onzekerheid en de angst nemen daardoor heftige vormen aan.


De veelkleurige rok helpt ons om hiermee om te gaan. Het boek geeft door middel van veel eenvoudige metaforen - de vele kleuren van de rok - inzicht in de weg die we gaan. Waarom gaan we die weg? En waar leidt die weg naartoe? Het zal geen ondergang blijken te zijn, maar de komst van een nieuwe wereld.


Die metaforen houden ons een spiegel voor. We krijgen daardoor inzicht in onszelf. Ze geven handvatten om met die inzichten om te gaan. En de angst mag overgaan in verlangen. Het verlangen naar een nieuwe wereld van liefde en licht die ons uiteindelijk allemaal te wachten staat.

Flaptekst.

We leven in een tijd waar het bestaan van de mens in een chaotische fase aan het komen is. De bedreigingen nemen toe. Wanhopig probeert de mens die bedreigingen te relativeren. Hij omarmt alles wat hem daarbij ondersteunt.​

Toch sluipt langzamerhand de angst in de menselijke geest. Zelfs het spreken over een eventuele ondergang is geen taboe meer. Naarmate de chaos groeit, zullen die ondergangsverhalen toenemen. Daarmee ook de angst en paniek van de mens.​

Dit boekje verzacht die angst en kan deze zelfs wegnemen. Aan de hand van een bijzondere boodschap vanuit het verborgene, laat het zien dat die heftige gebeurtenissen geen teken zijn van een ondergang, maar de geboorte van een nieuwe dimensie van liefde en licht.

Die boodschap wordt in dit boekje ondersteund door Bijbelse en mystieke verhalen, maar ook door processen uit het dagelijkse leven en de wetenschap. Hierdoor wordt duidelijk dat die boodschap verborgen altijd al aanwezig was, maar dat nu de tijd rijp is om zich te tonen.

Waar het spirituele, het paranormale, Bijbelverhalen, joodse mystiek en de wetenschap elkaar dikwijls buitensluiten, (zo) vormen ze in dit boekje een eenheid die samen het verhaal en de boodschap dragen.

*******************

Over Gods grenzeloze liefde.

Zoals de ziel van de mens verborgen is, zo is er ook een prachtig verhaal verborgen achter de letterlijke Bijbeltekst. Het is een verhaal waarin geen plaats is voor de starre beelden die de religie van de Bijbel en God heeft gemaakt, een verhaal waar de verstikkende dogmatiek een vreemde is.

Dit boek neemt de lezer mee op een tocht door dit voor de meesten onbekende, verborgen verhaal. Tijdens de reis door een gevarieerd landschap onthult het waar de mens vandaan komt, waarom hij hier is en waar hij naartoe gaat. Het vertelt o.a. over de door God gewenste vrije wil als voorwaarde voor de liefde. Het vertelt over de strijd tussen de ratio en de ziel, over de zin van het lijden, maar ook over de wezenlijke betekenis en positie van de vrouw.

Het verhaal ontmantelt de doctrine van de ‘hel’ en neemt de angst voor het ‘einde’ weg. Het beschrijft dat tijd een illusie is, dat de dood niet bestaat en dat uiteindelijk alles, zonder enige uitzondering, terugkeert naar het ‘Licht’, terug naar God.

Het verhaal laat ook zien dat de mens en de wereld zich in een roerige, heftige fase bevinden. De rode draad door het verhaal is echter de liefde, de onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, allesomvattende, grenzeloze liefde. Deze rode draad verwarmt het verhaal en brengt de mens bij het wezen van zichzelf en daardoor uiteindelijk bij het wezen van God.

Passage uit het voorwoord van ds. Wim P. Jansen.

Gods grenzeloze liefde is een spannend boek. Het gaat in op de wezenlijke vragen van het leven: wat doen we hier eigenlijk in dit oord van afwisselend gelukzaligheid en doffe ellende, onrecht en ongedachte gerechtigheid, wreedheid en schoonheid? Wat is toch de betekenis van dit alles? Wim neemt ons mee in de gevoelswereld van levende mensen, maar ook in wat soms ervaren wordt als dode letters. Hij laat werelden van diepe betekenis zien achter een Hebreeuws teken, een woord, een naam, en verbindt die met de geschiedenissen van mensen, onze geschiedenissen. Wim haalt wat mij betreft het volle pond uit de symbolische lading van religieuze teksten. Het zal duidelijk zijn dat ik daar blij mee ben. Nog meer verheug ik mij over zijn lezing van de teksten als iconen van de liefde. Alles is toegelegd op de liefde, komt uiteindelijk uit bij de liefde als kern van ons bestaan. De wereld, de schepping, de mensen, de bijbel, zelfs het lijden - het is allemaal doortrokken van liefde.

Dit boek zal u op z’n minst stevig aan het denken zetten, vragen bij u oproepen, maar zeker ook verrijken en inspireren.

bottom of page